Find en institutions hjemmeside


Sundhedsaftaler

Kommunen, regionen og lægerne arbejder permanent sammen for at sikre kvaliteten og udviklingen i sygehusvæsnets tilbud til borgerne, herunder især, at patientforløbet er sammenhængende.
§ 205 i Sundhedsloven siger, at regionsrådet og din kommunalbestyrelse skal indgå aftaler om, hvem der tager sig af forskellige opgaver på sundhedsområdet.

Samarbejdet skal samtidig sikre, at aftalerne mellem kommunerne og regionen bliver implementeret, overvåget, fulgt op og videreudviklet.
 
Samarbejdet deles op i to søjler. Dels det regionale samarbejde på tværs af kommuner, almen praksis og region. Og dels det lokale samarbejde mellem det enkelte sygehus og de kommuner, der har hovedparten af sine patientkontakter til det pågældende sygehus.
 
Sundhedsaftalerne består af: 

  • en grundaftale mellem Region Syddanmark og regionens 22 kommuner. Aftalen beskriver det overordnede, regionale samarbejde på tværs af kommuner, almen praksis og region.
  • den specifikke aftale, som består af en sundhedsaftale specifikt for Aabenraa Kommune og Region Syddanmark

 Du kan læse sundhedsaftalerne ved at klikke på billederne i højre spalte 

Senest redigeret af webredaktør den 09-08-2011

Læs Sundhedsaftalerne herunder

Sundhed AabenraaSkelbækvej 26200 Aabenraasundhed@aabenraa.dk
skybrud.dk